Leathanach GaeilgeFáilte

Tá fáilte romhat go leathanach 'Gaeilge' Contae Ros Comáin.

Tá sciar suntasach de shuíomh idirlíon na comhairle ar fáil i nGaeilge cheana féin agus táthar á chur leis an líon seo ar bhonn leanúnach. Maraon le seo tá leathanach ar leith 'leathanach na Gaeilge' á fhorbairt faoi láthair. Táthar ag súil go mbeidh an leathanach seo mar áis do dhaoine a bhfuil ag iarraidh teacht ar eolas faoi na seirbhísí i nGaeilge atá ar fáil ón gComhairle, eolas ar an nGaeilge, agus eolas ar imeachtaí Gaeilge a bhfuil baint ag an gComhairle leo.

Welcome to the Irish Language page of Roscommon County Council's Website.

An Scéim Teanga

De réir Alt 11 d' Acht na dTeangacha Oifigiúla, tá Scéim Teanga de chuid Comhairle Contae i bhfeidhm ón 01 Deireadh Fómhair, 2007 ar feadh tréimhse trí bliana. Leagtar amach sa scéim na tógraí a thógfaidh an chomhairle le linn tréimhse na scéime (2007-2010) chun seirbhísí níos fearr agus níos fairsinge i nGaeilge a sholáthar don phobail. Is féidir cóip de scéim na comhairle a íoslódáil anseo.

Scéim Teanga, (PDF, 690Kb).
Daoine le Gaeilge I Comhairle Contae Roscomáin atá sásta Gaeilge a úsáid ag dialáil leis an pobal.
People in Roscommon County Council willing to use Irish in dealing with the public
AinmRoinnUimhir Fón
Una Ni ChuinnFiontar and Pobail, Community and Enterpriseextn. 543
Caitlin BrowneLeabharlann Roscomáin, Roscommon Libraryextn. 273
Carolyn TunneyLeabharlann Roscomáin, Roscommon Libraryextn. 295

 

Foirmeacha Tré Ghaeilge
Seo thíos nascanna go dtí suímh idirlín eile a bhaineann le pobal na Gaeilge.
  1. An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Suíomh: pobail.ie.
  2. Seachtain na Gaeilge: www.snag.ie.
  3. Foras na Gaeilge: www.forasnagaeilge.ie.
  4. Conradh na Gaeilge: www.cnag.ie.
  5. Oireachtas : www.antoireachtas.ie.
  6. An Comhlachas Náisiúnta Drámaíochta: www.drama-gaeilge.com.
  7. Branar Drámaíochta branar.ie.
  8. Foinse.ie www.foinse.ie.
  9. Beo: www.beo.ie.
  10. Feasta: www.feasta.ie.
Seo thíos liosta foirmeacha i atá ar fáil i nGaeilge:

Motorcáin

Iarratas ar Athsholáthar Doiciméad - Application for Replacement Documents - Bilingual.pdf (size 25.6 KB)

Athrú Sonraí - Change of Vehicle Particulars - Gaeilge.pdf (size 322.1 KB)

Fógra i dtaobh Úinéireacth Fheithicle a Aistriú le Mótardhéileálaí - RF105 - Gaeilge.pdf (size 47.9 KB)

Pleanáil

Planning Application Form (Gaeilge, MS-Word)

Site Notice (Gaeilge)